Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 11 2017

Ten, który Cię stworzył wie również, co ma z Tobą zrobić. 
— Św. Augustyn
Reposted fromupinthesky upinthesky viajuhasowa juhasowa
Mam dwadzieścia osiem lat i nienawidzę swojego życia, ale wiecznie brakuje mi czasu i energii, żeby je zmienić. W niedziele włóczę się po muzeach, gdzie przynajmniej jest ciepło, albo zatapiam się w lekturze książki z biblioteki, albo bawię się radiem. Wiem jednak, że niebawem nadejdzie poniedziałek, a kiedy o tym myślę, ogarnia mnie panika, bo zdaję sobie sprawę, że donikąd nie zmierzam, tylko po prostu staram się przeżyć.
— M. Paver "Cienie w mroku"
Reposted fromlucidumintervallum lucidumintervallum viaakrew akrew
6931 ec8c
Reposted from12-10-2014 12-10-2014 viagos123 gos123
1289 d530 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viaawaken awaken
1234 a571 500
Reposted fromksiezycowam ksiezycowam viaawaken awaken
8215 9ec6
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viarzzkropka rzzkropka
Myśl o tym kto będzie cię nosił na rękach. Nie żryj na noc
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
Reposted frompanikea panikea viarzzkropka rzzkropka
Reposted frombluuu bluuu viarzzkropka rzzkropka
0543 0c5c 500
Reposted frompiehus piehus viaagatojaa agatojaa
Zakochujemy się w wyobrażeniach.
— s.a - przemyślenia
To był cud – po pierwsze, że go znalazłam, a po drugie, że udało mu się sprawić, iż mimo ciężaru przeszłości, jaki wciąż dźwigałam, potrafiłam pokochać mężczyznę tak głęboko, całkowicie i zmysłowo.
— Sylvia Day - Wyznanie Crossa
Reposted from3freya 3freya viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
1459 28bb
Reposted fromNajada Najada viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
Lubię cię w sposób będący poza moją kontrolą.
— Michael Finkel
Reposted fromifyouleave ifyouleave viaaskman askman

Oto paradoks straty: jak coś, czego już nie ma, tak bardzo może nam ciążyć?

— Jodi Picoult "To, co zostało"
Reposted fromBeetlebum Beetlebum viaaskman askman
2599 9f05
Reposted fromscorpix scorpix viaaskman askman

May 10 2017

5946 b439 500
1458 e8fd
Zawsze znajdzie się ktoś, kto zepsuje Ci dzień, a czasem całe życie.
— Charles Bukowski
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaprecelka precelka
0463 d509
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl